Priser

Grundkostnaden för hyra ligger för närvarande (2024) på 12.700 kr för fest, 6.500 kr för konsert och 12.700 kr för konferens (7.000 kr för halvdag).

Kolla här om det redan finns en bokning på det datum som du är intresserad av!