Priser

Grundkostnaden för hyra ligger för närvarande (2022) på 9.900 kr för fest, 5.500 kr för konsert och 3.300 - 9.900 kr för konferens (beroende på antalet deltagare).

Kolla här om det redan finns en bokning på det datum som du är intresserad av!