Priser

Grundkostnaden för hyra ligger för närvarande (2023) på 10.950 kr för fest, 6.000 kr för konsert och 7.500 - 10.950 kr för konferens (beroende på antalet deltagare).

Kolla här om det redan finns en bokning på det datum som du är intresserad av!