4 maj 2020

19:00

Scania Consort - inställt

Köpta biljetter återlöses

Map

 

Årskortsinnehavare får info från Lunds Kammarmusiksällskap.

i övrigt ta kontakt med 

Biljettbyrån Lunds Central