20 april 2020

19:00

Nordic String Quartet - inställt

köpta biljetter återlöses

Map

Årskortsinnehavare får info från Lunds Kammarmusiksällskap.

i övrigt ta kontakt med 

Biljettbyrån Lunds Central