8 april 2019

19:00

Lunds Kammarmusiksällskap presenterar Zeuthen Schneider & Khamis

Map

Elisabeth Zeuthen Schneider, violin & Gamal Khamis, piano


Clara Schumann: 3 Romanser för piano och violin op 22

Robert Schumann: Violinsonat nr 2 d-moll op 121

Ludwig van Beethoven: Violinsonat nr 10 G-dur op 96


Biljettpris för medlemmar och studerande är i regel 120 kr per konsert och 200 kr för icke medlem. Ungdomar under 18 år gratis. Vid vissa tillfällen gäller andra priser.


Biljettförsäljning sker på plats från 30 minuter före programstart.


Medlemskort, som gäller samtliga spelaftnar, kan lösas genom inbetalning till Lunds Kammarmusiksällskaps bankgiro 607‑2672 eller i samband med konserter.


Medlemskort kostar 300 kr per person och ger rabatt på biljettpriset.


Pris 120 - 200 kr


Lunds Kammarmusiksällskap