18 mars 2019

19:00

Lunds Kammarmusiksällskap presenterar Virtuakvartetten

Kammarmusik av van der Pals, Prokofiev och Beethoven.

Map

Gordan Trajkovic, violin, Fredrik Burstedt, violin, Markus Falkbring, viola, Tobias van der Pals, cello


Leopold van der Pals: Stråkkvartett nr 2 op 66

Ludwig van Beethoven: Stråkkvart. B-dur op 18:6

Sergej Prokofiev: Stråkkvart. nr 1 op 50


Biljettpris för medlemmar och studerande är i regel 120 kr per konsert och 200 kr för icke medlem. Ungdomar under 18 år gratis. Vid vissa tillfällen gäller andra priser.


Biljettförsäljning sker på plats från 30 minuter före programstart.


Medlemskort, som gäller samtliga spelaftnar, kan lösas genom inbetalning till Lunds Kammarmusiksällskaps bankgiro 607‑2672 eller i samband med konserter.


Medlemskort kostar 300 kr per person och ger rabatt på biljettpriset.

Pris 120 - 200 kr


Lunds Kammarmusiksällskap