22 oktober 2018

19:00

Karlsson Barock

Lunds Kammarmusiksällskap

Map

Antonio Vivaldi: Concerto g-moll RV 156

Antonio Vivaldi: Concerto e-moll RV 134

Antonio Vivaldi: Concerto C-dur, RV 113

Antonio Vivaldi: Concerto a due violini e violoncello obligato d-moll op 3:11 RV 565

Alessandro Scarlatti: Concerto grosso III F-dur

Pietro Antonio Locatelli: Concerto grosso c-moll op 1:2


Biljettpris för medlemmar och studerande är i regel 120 kr per konsert och 200 kr för icke medlem. Ungdomar under 18 år gratis. Vid vissa tillfällen gäller andra priser.


Biljettförsäljning startar 30 minuter före programstart.


Medlemskort, som gäller samtliga spelaftnar, kan lösas genom inbetalning till Lunds Kammarmusiksällskaps bankgiro 607‑2672 eller i samband med konserter.


Medlemskort kostar 300 kr per person och ger rabatt på biljettpriset

Pris 120 - 200 kr


Arrangör

Lunds Kammarmusiksällskap